مرتب کردن براساس:

مدل UW-600 گلوری GLORY

بهره وری بیشتر و هزینه اولیه کمتر مدل های پیشرفته جدید، طراحی شده براساس مفهوم " سادگی"   طراحی برجسته مدلهای UW-600  و UW-500 براساس تحقیقات گسترده در زمینه پردازش اسکناس بر مبنای کاهش مسئولیت کاربر و کاستن زمان کلیه عملیات بنا گردیده است. مدلهای فوق به تجهیزات متعدد جدیدی مجهز گردیده اند، مانند : پاکتهای چند منظوره برای افزایش توانای تفکیک و جداسازی اسکناس، دو پاکت جداگانه برای خروج اسکناس غیر قابل قبول( Reject) جهت بیشتر نمودن ظرفیت و مخزن ورودی اسکناس با گنجایش بالای اسکناس مجهز به سیستم کمکی تغذیه.   پاکتهای بزرگتر با ظرفیت 500 اسکناس بهروری بیشتر با کارکرد مداوم هنگام پردازش حجم زیاد هر پاکت مدل UW-600 و UW-500 دارای ظرفیت 500 اسکناس می باشد. این خصوصیت منحصر به فرد باعث کاهش دفعات ایست دستگاه در هنگام شمارش شده و توانایی تفکیک حجم بیشتری را بوجود آورده است.پ   قابلیت شناسایی براساس فناوری مدرن شناسایی دستگاه سورتر اسکناس باید دارای بهروری بالا همراه با ترکیبی از سرعت زیاد و دقت فراوان باشند. سورترهای مدل UW-600 و UW-500 با بکارگیری سنسورهای پیشرفته در تفکیک کیفیت و سنسورهای عالی شناسایی همراه با سرعت و قابل توجه 720 اسکناس در دقیقه کارایی، دقت و سرعت بالا را به ارمغان آورده است.   مخزن تغذیه با ظرفیت بالا همراه با سیستم کمکی تغذیه جهت بهبود تغذیه اسکناسها با کیفیتهای نامناسب مخزن تغذیه با ظرفیت بالا، قابلیت نگهداری 1000 اسکناس را دارد. سیستم تغذیه کمکی نقش شایان توجهی در تغذیه دوتای اسکناس بازی می کند و باعث جلوگیری از تغذیه دوتایی اسکناس شده در نتیجه تعداد اسکناس های مرجوع شده کاهش میابد.   تنظیم جداگانه هر پاکت جهت الگوهای متفاوت تفکیک و مراحل کمتر تفکیک UW-500 مجهز به 4 پاکت و UW-600 دارای 8 پاکت میباشد. که قابلیت تنظیمات مختلف در الگوهای متفاوت تفکیک را به ارمغان آورده است و باعث کاهش تعداد مراحل تفکیک شده است   کارایی بیشتر هدف طراحی کلیه قسمتهای UW-500/600  اسکناس های مخلوط شمارش و هر اسکناس به پاکت تعیین شده می رود.کار تفیک با سرعت و دقت بی نظیر انجام شده و حجم کار نیروی انسانی به طور چشمگیر کاهش میابد. در این مدلها تفکیک بر مبنای کیفیت با سرعت و دقت بسیار زیاد انجام و یا کاهش چشمگیر حجم اسکناس کهنه و معیوب راندمان کار دستگاه های ATM را بالا می برد دقت عالی دستگاه باعث افزایش تولید و در نتیجه کاهش کار دستی می گردد. اسکناس های تفکیک شده براساس تنظیم دلخواه با جهتهای گوناگون و یا جهت مشخص به پاکت از قبل تعیین شده هدایت می شوند.عملکرد تنظیم شمارش دلخواه به کاربر اجازه انتخاب دسته بندی مورد نظر خور را می دهد و باعث کاهش زمان بسته بندی میشود، تنظیم دستگاه تعداد 100 اسکناس در هر پاکت می باشد که بصورت دلخواه و به آسانی قابل تغییر می باشد. پاکتهای بیشتر با ظرفیت بالاتر تفکیک براساس نوع ، کیفیت  و یا جهت اسکناس را در مراحل کمتر میسر نموده و زمان کلی تفکیک را کاهش میدهد. پاکتهای دوقلوی مرجوعی با ظرفیت افزایش یافته نیز باعث کوتاه شدن زمان پردازش اسکناس ها میگردد.   سرویس و نگهداری آسان تر ، برطرف کردن سریع مشکل و کاهش وقفه در هنگام کار دستگاه بطور کامل باز میشود و دسترسی به قسمت حمل اسکناس کاملا میسر می باشد در صورت گیر کردن اسکناس کهنه و یا هرگونه جسم خارجی در مسیر اسکناس قسمت شمارش و حمل اسکناس کاملا باز شده و جسم گیر کرده به آسانی خراج می گردد. همیچنین برای گرد و خاک نیز سینی جمع اوری طراحی شده است که تمیز کردن دستگاه را اسان می سازد.   سیستم دوپاکتی اسکناس خروجی کار کمتر برای تفکیک اسکناسهای خروجی REJECT طراحی دو پاکت جداگانهف هرکدام با ظرفیت 150 اسکناس می باشد. در این سیستم هر اسکناس بنا به علت خارج شدن به پاکت مجزا میرود. این مزیت تعداد دفعات ایست دستگاه را کاهش داده و راندمان کار دستگاه را افزایش میدهد و همچنین تفکیک کمتری برای اسکناس خروجی نیاز می باشد.   نمایشگر دوگانه همراه با نمایشگر مصور راهنمای کرابر سهولت استفاده با نمایشگر به زبان فارسی قسمت نمایشگر شامل دو قست مجزا در کنار هم میباشد. یک قسمت برای نشان دادن اطلاعات به زبان فارسی و دیگر راهنمای مصور برای راهنمایی کاربر. صفحات پهن نمایشگر تصویر واضح تری را به نمایش می گذارد.

آمار بازدیدکنندگان : 935
مرتب کردن براساس: