مرتب کردن براساس:

HSM shredstar multishred اچ اس ام HSM

خردکن رومیزی امحا اطلاعات و اسناد کوچک با کارایی آسان مناسب برای کاغذ و CD  و کارتهای اعتباری

آمار بازدیدکنندگان : 1007

HSM70 اچ اس ام HSM

با ظرفیت  18 برگ در هر مرحله خرد کردن ، این مدلها بهترین انتخاب جهت از بین بردن اسناد و مدارک در حجم کم در دفاتر مدیریتی کوچک می باشد، به راحتی زیر میز و یا در کنار آن جای گرفته، با تغذیه بسیار آسان کار اتوماتیک خود را اغاز می کند. مشخصات کلی این دستگاهها به شرح ذیل می باشد: کنترل اتوماتیک شروع و خاتمه کار عدم مصرف انرژی در حالت انتظار دارای کلید روشن و خاموش همراه با عملکرد معکوس قلطک های برش فولادین که با روش ویژه سخت شده اند و با عبور سوزن منگنه و یا کلیپس آسیبی نخواهند دید موتورهای قوی دارای محافظ حرارتی کارکرد بی صدا دارای جعبه گیربکس که گرد و خاک در آن نفوذ نکرده وطول دوره سرویس را افزایش می دهد  

آمار بازدیدکنندگان : 807

HSM80 اچ اس ام HSM

  با ظرفیت 18 برگ در هر مرحله خرد کردن ، این مدلها بهترین انتخاب جهت از بین بردن اسناد و مدارک در حجم کم در دفاتر مدیریتی کوچک می باشد، به راحتی زیر میز و یا در کنار آن جای گرفته، با تغذیه بسیار آسان کار اتوماتیک خود را اغاز می کند. مشخصات کلی این مدلها به شرح زیر می باشد: کنترل اتوماتیک شروع و خاتمه کار عدم مصرف انرژی در حالت انتظار دارای کلید روشن و خاموش همراه با عملکرد معکوس غلطکهای برش فولادین که با روش ویژه سخت شده اند و با عبور سوزن منگنه و یا کلیپس آسیبی نخواهند دید موتورهای قوی دارای محافظ حرارتی موتور کارکرد بی صدا دارای جعبه گیربکس که گرد و خاک در آن نفوذ نکرده و طول دوره سرویس را افزایش می دهد.

آمار بازدیدکنندگان : 853

HSM90 اچ اس ام HSM

با ظرفیت  18 برگ در هر مرحله خرد کردن ، این مدلها بهترین انتخاب جهت از بین بردن اسناد و مدارک در حجم کم در دفاتر مدیریتی کوچک می باشد، به راحتی زیر میز و یا در کنار آن جای گرفته، با تغذیه بسیار آسان کار اتوماتیک خود را اغاز می کند. مشخصات کلی این مدلها به شرح زیر می باشد: کنترل اتوماتیک شروع و خاتمه کار عدم مصرف انرژی در حالت انتظار دارای کلید روشن و خاموش همراه با عملکرد معکوس غلطکهای برش فولادین که با روش ویژه سخت شده اند و با عبور سوزن منگنه و یا کلیپس آسیبی نخواهند دید موتورهای قوی دارای محافظ حرارتی موتور کارکرد بی صدا دارای جعبه گیربکس که گرد و خاک در آن نفوذ نکرده و طول دوره سرویس را افزایش می دهد.

آمار بازدیدکنندگان : 826

HSM 102.2 اچ اس ام HSM

با ظرفیت  18 برگ در هر مرحله خرد کردن ، این مدلها بهترین انتخاب جهت از بین بردن اسناد و مدارک در حجم کم در دفاتر مدیریتی کوچک می باشد، به راحتی زیر میز و یا در کنار آن جای گرفته، با تغذیه بسیار آسان کار اتوماتیک خود را اغاز می کند. مشخصات کلی این مدلها به شرح زیر می باشد: کنترل اتوماتیک شروع و خاتمه کار عدم مصرف انرژی در حالت انتظار دارای کلید روشن و خاموش همراه با عملکرد معکوس غلطکهای برش فولادین که با روش ویژه سخت شده اند و با عبور سوزن منگنه و یا کلیپس آسیبی نخواهند دید موتورهای قوی دارای محافظ حرارتی موتور کارکرد بی صدا دارای جعبه گیربکس که گرد و خاک در آن نفوذ نکرده و طول دوره سرویس را افزایش می دهد.

آمار بازدیدکنندگان : 788
مرتب کردن براساس: