پرفراژ چک الکترونیکی EC-90

مکس - MAX

معرفی اجمالی محصول


تعداد ارقام قابل چاپ

16 رقم + کلمه ریال در ابتدا و ستاره در انتها(IBK)
16 رقم + کلمه ریال در ابتدا و شاخص در انتها( ILG)

کد رمز ورود تا 6 رقم ف با قابلیت تغییر
حافظه نگهدارنده تعداد چکهای صادر شده و جمع مبالغ ، حتی پس از خاموش شدن دستگاه
قابلیت درج نام و کد شعب بانگ ها و موسسات مالی و اعتباری طبق سفارش(ILG)

جدول مشخصات فنی
طول چاپ
۹۰ میلیمتر
سیستم چاپ
نمد غلطکی R-50
تامین انرژی
برق شهر
وزن
۱۸۷۰ گرم